תוכנית קרב + מכללות

קישור לקורס ההדרכה: ניהול קורסים במערכת מוודל
קישור לקורס הדגמה של נדב: קורס הדגמה

קורסים 
amitai's database test
English is fun-Listen carefullyמידע
גאוגרפיה לכיתה ה - ארצות הים התיכוןהקורס הזה מרשה למשתמשים אורחים להכנסמידע
תורה גם דרך המחשבמידע
קורס הדגמה התמחויות
מצוינות טכנולוגית תוכנית שיטההקורס הזה מרשה למשתמשים אורחים להכנסמידע
שימוש ברשתות חברתיות בלמידההקורס הזה מרשה למשתמשים אורחים להכנסמידע
הסביבה שלנו ואיכות הסביבההקורס הזה מרשה למשתמשים אורחים להכנסמידע
למידת חקר - נווה חנה
שם מלא של הקורס סמדרל ורחלמידע
גרפיקה ממוחשבתמידע
קורס בהכנת קומפוסט ביתימידע
חברים בכל מיני צבעיםמידע
פרשנות ופרשני המשנהמידע
מוסיקנט- המוסיקה מסביבנומידע
סקראץ' למתחיליםמידע
הערכה חלופיתמידע
הקורס של יהודיתמידע
הקורס של מיקי קריץהקורס הזה מרשה למשתמשים אורחים להכנסמידע
הקורס הראשון של צילהקורס הזה מרשה למשתמשים אורחים להכנס
הקורס של לרנרמידע
קורס נתיבמידע
Moodle למתחילים (לידר)מידע
הדגמות של פעילויות ומשאביםמידע
הקורס של נילי מורמידע
ניסיון תרגול - תמר שוורץ