תת-קטגוריות
קורסים של משתלמים

קורסים 
סגל בית הספר ללימודי התמחות מקצועיתמידע
תשע"א - דיאלוג מצמיח פרח
תשע"א - הדרכה, הנחיה והוראה בהכשרת מורים שנה א'
תשע"א - הדרכה, הנחיה והוראה בהכשרת מורים שנה ב'
תשע"א - חינוך חזותי
תשע"א - טכנולוגיות מידע ותקשורת שנה א' (מחזור ה')
תשע"א - סמסטר ב'- טכנולוגיות מידע ותקשורת שנה א' (מחזור ה')מידע
תשע"א - טכנולוגיות מידע ותקשורת שנה ב' (מחזור ד')מידע
תשע"א - מחקר, הערכה ומדידה שנה א'מידע
תשע"א - מחקר, הערכה ומדידה שנה ב'
תשע"א - ניהול אקדמי שנה א'
תשע"א - ניהול אקדמי שנה ב'מידע