• מיגדר ושפה

 • הקורס עוסק בהתפתחויות שחלו במזרח התיכון בדורות האחרונים, ובעיקר בגילוייה הייחודים של האמנות הפלסטינית שהתעוררה לאחר מלחמת העצמאות, 'הנכבה' (האסון) מבחינת הפלסטינים.

  נתייחס לתהליכים ההיסטוריים שהתרחשו במזרח התיכון מאז שקיעת האסלאם ביחס לתרבות המערב במאה ה-15, בתקופה העותומאנית ובימי המנדט הבריטי, ובגורמי הסכסוך הישראלי-פלסטיני.

  הסטודנטים יכירו אמנים ערבים בישראל ויתעדו את עבודותיהם.


 • הבנת המשמעות של למידה אסטרטגית, ויסות עצמי ומודעות מטה-קוגניטיבית.

  הכרה בערכם לפיתוח לומד עצמאי.

  הכרות והתנסות במגוון רחב של אסטרטגיות קוגניטיביות, מוטיבציוניות והתנהגותיות.

  רכישת ידע מטה-קוגניטיבי עליהן.

  רכישת כלים להקניית האסטרטגיות לתלמידים, תוך התאמתן לצרכים של אוכלוסיות היעד השונות ושילוב של פיתוח הויסות העצמי.

  הכרות עם חומרי למידה הקיימים בשדה להוראת האסטרטגיות בגילאי היסוד ותיכון.

  רכישת מיומנות בבנייה עצמית של חומרים.

 • קורס הדרכה ביבליוגרפית הוא קורס חובה לתלמידים חדשים בחוג לספרות. מטרת הקורס היא להקנות ללומדים כלים להתמודד אם ניתוח אקדמי של יצירות ספרותיות. מטרה נוספת היא להכשיר את הלומד לכתוב עבודה אקדמית בספרות. במהלך הקורס נכיר כלים בספר וברשת האינטרנט המסייעים לעיון הספרותי ונלמד איך לכתוב עבודה אקדמית בספרות.

 • נושאים נבחרים בפזיולוגיה של הצמח - ד"ר יוסי ראובני