קורסים 
דפנה
שולמית שמש2
שולמית שמש1
מוגבלות שכלית מידע
כתיבת תוכניות לימודים אישיותקורס זה דורש מפתח הרשמהמידע
רחל הדגמההקורס הזה מרשה למשתמשים אורחים להכנס
לין
יישומי מחשבים ב'- מסלול הגיל הרךמידע
שרון
שפירא רות - מחשבים בחינוך - מתחילים - מכינהקורס זה דורש מפתח הרשמהמידע
אדם וחברה בספרות חז"להקורס הזה מרשה למשתמשים אורחים להכנסמידע
פרקי גלות וגאולה בספר שמותהקורס הזה מרשה למשתמשים אורחים להכנסמידע
רוזמרין סגלית
מדידה והערכהמידע
שפת התפילה - מבנה לשון וסגנון בלשון התפילה
שילוב אומנויות בהוראת ספר בראשית
חוג מתמטיקה-מכללת אפרתהמידע
יישומי מחשב ובנית אתרים- חותםקורס זה דורש מפתח הרשמהמידע
מבוא ללקויות קשות - אוטיזםמידע
הוראת יהדות במרחב הבלתי פורמלי
ידגר אראלה
ילדים, הורים ומורים בספרות האגדה וההלכההקורס הזה מרשה למשתמשים אורחים להכנסמידע
קורס מקוון בספר במדברהקורס הזה מרשה למשתמשים אורחים להכנסמידע
נושאים בפרשנות הרמב"ן על התורהמידע
סמינריון דידקטי בגן שנה ב'הקורס הזה מרשה למשתמשים אורחים להכנסמידע
הרעיון הציוני והתנועה הציוניתהקורס הזה מרשה למשתמשים אורחים להכנסמידע
לומדים מוודלהקורס הזה מרשה למשתמשים אורחים להכנסמידע
moodle