סמינריון דידקטי בגן שנה ב'
(תורת הגן ב)

 הקורס הזה מרשה למשתמשים אורחים להכנס

אתר זה מתווה את הוקרס "סמינריון דידקטי בגן שנה ב' ".  באתר תמצאי משאבים רבים, אמצעי תקשורת, ומטלות להגשה.  בסמסטר א' הקורס מתמקד בתכנון בגן ובסמסטר ב' נתמקד בגישת החקר ללמידה בגן.

הקורס הזה מרשה למשתמשים אורחים להכנס