נושאים בפרשנות הרמב"ן על התורה
(רמב"ן על התורה)

1.      הכרת "קוי רוחב" פרשניים אופיניים

2.      הבנת מקומו וייחודו בין פרשני התורה.

3.      הכרות עם משנתו הרעיונית והרוחנית של הרמב"ן בנושאים מרכזיים.

4.     לימוד ופיתוח הכלים להעמקה בפרשנות הרמב"ן