קורס מקוון בספר במדבר
(במדבר)

 הקורס הזה מרשה למשתמשים אורחים להכנס

קורס זה כולל שמונה עיונים בנושאים המרכזיים של ספר במדבר. בסוף כל עיון תמצאו מטלה, שיש לה תאריך מסירה. בסוף כל סמסטר יתקיים מבחן על העיונים שנלמדו.

הקורס הזה מרשה למשתמשים אורחים להכנס