מבוא ללקויות קשות - אוטיזם
(אוטיזם)

קורס זה נותן הכרות מה זה אוטיזם - מהם ההתנהגויות ואפיונים המיוחדים של אוטיזםוכיצד הם משפיעים הילד ועל יכולתו ללמוד ולהתקדם ולהתמודד עם החברה הרחבה