יישומי מחשב ובנית אתרים- חותם
(נעמי)

 קורס זה דורש מפתח הרשמה

נושאי הקורס:

גליון אלקטרוני excel

פרויקט השו"ת ויישומו בחינוך

בנית אתרי אינטרנט - Sharepoint  Designer

קורס זה דורש מפתח הרשמה