מדידה והערכה
(מדידה והערכה)

האופן בו אנו מעריכים הצלחה או כשלון של תלמיד או של עצמנו הינו ייחודי לנו. כיצד ניתן להעריך ולמדוד באופן אובייקטיבי והאם זה אפשרי בכלל?