שפירא רות - מחשבים בחינוך - מתחילים - מכינה
(מכינה)

 קורס זה דורש מפתח הרשמה

ברוכות הבאות למכינה ביישומי מחשב.

זהו קורס רשות שיוביל אתכן לעבור את מבחן הפטור.

ציון "עובר" במבחן הינו תנאי להירשם לקורס מחשבים בחינוך של שנה ב'.

קורס זה דורש מפתח הרשמה