יישומי מחשבים ב'- מסלול הגיל הרך
(יישומים ב')

זהו התקציר !נחמד

בהצלחה !חיוך