מוגבלות שכלית
(פיגור)

קורס מבוא שתספק לך הבנה בסיסית במוגבלות שכלית: הגדרות, גורמים, מאפיינים, מסגרות לימודיות ודרכי הוראה וטיפול.