תשע"א - טכנולוגיות מידע ותקשורת שנה ב' (מחזור ד')
(טכנולוגיות ב תשע"א (מחזור ד'))

שנה ב' של ההתמחות תתמקד ב........מפגשי הלמידה יזמנו חוויות בלתי שגרתיות......