ה2 אורנים
(מקצועות)

במרחב זה נלמד, נשתף ונבצע משימות בתחומי הלימוד השונים שלנו.

נפגש ברשת. למידה מועילה.