סביבה מדעית -יחידה בנושא גוף האדם
(הקסם שבנו)

משחקים פעילויות ותרגול