הקורס של מיכל
(הקורס של מיכל)

מטרת הקורס היא להכיר בעקרונות האסטטיים המלווים סביבות דיגיטאליות זאת, על בסיס

החלוקה התימטית הבאה:

  1. הכרת קריטריונים להערכת האסתטיקה המאפיינת סביבות דיגיטאליות

  2. הכרת תיאוריות אודות אסתטיקה המאפיינת סביבות דיגיטאליות

  3. הכרת אמנות דיגיטאלית במאה ה- 20- וה- 21,

  4. דיון בשימושים האפשריים והקיימים של אמנות זו לרבות במערכת החינוך.