הכשרת סגל מוביל להתאמת מערכת החינוך למאה ה-21
(הכשרת סגל מוביל 2012)

קורס המיועד לסגלי הוראה מובילי שילוב תקשוב ומיומנויות המאה ה-21 בהכשרת מורים במכללות לחינוך