עיבוד נתונים והצגתם באמצעות אקסל
(עיבוד נתונים והצגתם באמצעות אקסל)

קורס זה מיועד להוות גשר בין קורס הסטטיסטיקה בו לומדים על המבחנים הסטטיסטיים לבין הקורסים הסמינריונים בהם משתמשים במבחנים אלו לצורך עיבוד נתונים ומתן פרשנות לתוצאות